Konsultacja laryngologiczna - cena 300 zł

Konsultacja laryngologiczna:
- wizyta cena 300 zł,

płatność gotówką

MAŁOINWAZYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE:

- tamowanie nawracających krwawień z nosa przy pomocy Plazmy Argonowej - 1500 zł
- Leczenie przerostu małżowin nosowych - elektroablacja, Plazma Argonowa - 1500 zł
- Usuwanie zrostów wewnątrznosowych Plazmą Argonową - 1500 zł
- podcięcie wędzidełka od 600 zł
- usunięcie zmiany w jamie ustnej od 1200 zł

Konsultacja obejmuje: badanie laryngologiczne, diagnozę, zaordynowanie leczenia farmakologicznego, zlecenie badań dodatkowych, wydanie dokumentacji medycznej.
Przed wykonaniem niektórych zabiegów należy wykonać na własny koszt zalecone badania krwi (APTT, PT, INR).

Badanie endoskopowe w cenie konsultacji laryngologicznej

Usuwanie woskowiny w cenie konsultacji laryngologicznej


"Zdrowie jest najważniejszą rzeczą jaką posiadasz w życiu!"

Skontaktuj się w celu umówienia wizyty.