Konsultacja laryngologiczna - cena 170 zł płatność gotówką

Koszt konsultacji laryngologicznej - 170 zł - płatność gotówką

MAŁOINWAZYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE:

- tamowanie nawracających krwawień z nosa przy pomocy Plazmy Argonowej - 800 zł
- Leczenie przerostu małżowin nosowych - elektroablacja, Plazma Argonowa - 800 zł
- Usuwanie zrostów wewnątrznosowych Plazmą Argonową - 800 zł
- podcięcie wędzidełka od 400 zł
- usunięcie zmiany w jamie ustnej od 500 zł

Konsultacja obejmuje: badanie laryngologiczne, diagnozę, zaordynowanie leczenia farmakologicznego, zlecenie badań dodatkowych, wydanie dokumentacji medycznej.
Przed wykonaniem niektórych zabiegów należy wykonać na własny koszt zalecone badania krwi.

Badanie endoskopowe w cenie konsultacji laryngologicznej

Usuwanie woskowiny w cenie konsultacji laryngologicznej


"Zdrowie jest najważniejszą rzeczą jaką posiadasz w życiu!"

Skontaktuj się w celu umówienia wizyty.